Facebookissa olevassa ryhmässä #SOKF – Suomen Opettajien ja Kasvattajien Foorumi, Katri Issakainen lanseerasi ajatuksen ”Luovan oppimisen koulu 2020”. Tämä upposi minuun kuin veitsi voihin ja liityin keskusteluun mukaan muutamalla kommentilla. Koska kommenteista tuli suhteellisen pitkiä, niin päätin nostaa ne omiksi blogi-postauksiksi.

Tämä kirjoitus liittyy keskusteluun osaan, jossa pohditaan ylioppilaskirjoitusten yksipuolista sisältöä:

Nykyisen mallinen ylioppilaskirjoitus rajoittuu vain muutaman lahjakkuuden esiin tuomiseen, johtuen historiallisesta merkityksestä. Aikaisemmin kirjallisesti tuotettu tieto oli se joka merkitsi jotta pystyit menestymään elämässäsi. Enää näin ei ole. Miksi siis edelleen taito- ja taideaineet erotellaan ”tietoaineista”? Tämä on minusta ehkä yksi isoimpia ongelmia nykyisessä koulussa.

Minä koen asian näin että taito- ja taideaineet ovat tapa toteuttaa työtä, joihin tietoaineet antavat sisällön ja taustan. Uuden OPS:n mukanaan tuoma monialaiset oppimiskokonaisuudet luo mahdollisuuden toteuttaa opetusta ”matriisina” ei erillisinä linjoina.

Suurimpana ahaa-elämyksenä itselleni oli se että kun lähdetään toteuttamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, niin tärkeimpänä on
1. Oppilaiden osallistaminen ja ottaminen mukaan oppimisprosessiin alusta lähtien (suunnittelu-toteutus-lopputuloksen esittely). Tässä prosessissa arviointi kulkee mukana jatkuvana syklinä ei pelkästään lopputuotoksen arviointina

2. Työskentelytavan eli motivaatiolinjan valinta:
a. Mikä tämä asia on? Tutkitaan asiaa ehkä enemmän tietopohjaisesti
b. Miten tämä tehdään? Lähdetään hakemaan käytännön kokeilun avulla ratkaisua
c. Miksi jotakin tapahtuu? Kokeillaan erilaisilla tavoilla mitä tapahtuu
jne.

3. Lopputuotoksen esillepanon toteutustavan valinta tai oman ”lahjakkuuden” esille nostaminen. Ryhmätyönä tehtynä tämä tarkoittaa että ”täydellinen” kokonaisuus muodostuu kaikista näistä osa-alueista yhdessä.
a. Kirjallinen tuotos = Essee, raportti
b. Kuvallinen tuotos = Esseen lopputuoksen kiteyttäminen yhteen kuvaan (yksi kuva kertoo 1000 sanaa)
c. Sanallinen tuotos = esitelmä tai rappi, runo, laulu
d. Kolmiulotteinen tuotos = tuote joka on valmistettu
e. Musiikillinen tuotos = Sanan ja melodian yhdistelmä
f. Liikunnallinen tuotos = Liikkeen avulla kuvattu tuotos
g. ”Musikaali/Teatteri”-tuotos = sanan, liikkeen, ilmeen ja eleen, äänen, valon ja tunteen tuotos
h. Audiovisuaalinen tuotos = Kirjallinen, kuvallinen, sanallinen, liikunnallinen tuotos samassa paketissa ja 3D-tuotoksena vielä pidemmälle viety lopputulos

Me olemme tottuneet siihen että kirjoitettu sana on ”laki”. Mutta aika on muuttunut ja nykyisin lapset oppivat suurimman osan tiedoistaan ja taidoistaan videoista eivät kirjoista. Nykylapset tuottavat videoita, puhetta ja kuvaa, eivät tekstiä. Pitäisikö siis ylioppilaskirjoitustenkin sisällön muuttua?

Mainokset